Evropa Komerc DOO Gradjevinsko proizvodno trgovinsko preduzeće
Value shape
Evropa Komerc

Trgovina građevinskim materijalom

U početku  , davne 1990 godine , osnovna delatnost preduzeća bila je samo trgovina građevinskim materijalima . Danas posle više od 30 godina poslovanja  Evropa komerc doo  nudi kompletan  građevinski  materijal  potreban za izgradnju svih vrsta stambenih , komercijalnih i industrijskih objekata . Trgovina je opremljena za distribuciju građevinskog materijala od viljuškara , utovarivača , kolskih vaga , malih do velikih kamiona sa kran dizalicom za transport i istovar kuplenog materijala do gradilišta

Evropa komerc doo gradjevinsko proizvodno trgovinsko preduzece